Badania urządzeń »

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych oświadcza, że udzielił autoryzacji na przeglądy i badania mierników z grupy IME-S oraz wskaźników ICWN i DWN następującym firmom:

Autoryzacja została przyznana w oparciu o przeprowadzony przegląd stosowanych technologii oraz w oparciu o przestrzeganie norm jakości.