Badania wskaźników WWN »

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych oświadcza, że udzielił autoryzacji na przeglądy i badania wskaźników WWN następującym firmom:

Autoryzacja została przyznana w oparciu o przeprowadzony przegląd stosowanych technologii oraz w oparciu o przestrzeganie norm jakości.