Ręczny Anemometr RAW »

Ręczny anemometr wirnikowy RAW produkcji firmy JM Display jest precyzyjnym urządzeniem mikroprocesorowym, służącym do pomiarów i rejestracji prędkości przepływu, przepływu objetosciowego oraz temperatury strumienia gazów na przestrzeniach otwartych i w tunelach.
Wersja iskrobezpieczna może być stosowana w obszarach zagrożonych wybuchem pyłów i gazów, zgodnie z cechami:
I M1 Ex ia I
II 1GD Ex ia iaD IIC T4 (T 71ºC)
i jest przeznaczona, między innymi, do stosowania  w polach niemetanowych  oraz metanowych zakładów górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Anemometr posiada  certyfikat badania typu WE FTZÚ 07ATEX0041.

Budowa

Anemometr składa się z bardzo lekkiego wirnika pomiarowego w stalowym pierścieniu ochronnym, połączonym z obudową wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zawierającą podświetlany, graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz  klawiaturę.

 

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe
przepływu 0,2 ÷ 20 m/s
strumienia obj. 0 ÷ 9999 m3/s
temperatury -20÷+40°C 
Dokładności pomiaru
przepływu 1 %
temperatury 0,5°C
Pojemność pamięci
przepływu 600 tys. próbek (ok. 170 h rejestracji)
temperatury 5 tys. pomiarów temperatury
Częstość pomiarów
przepływu 1 pomiar na sekundę
temperatury 1 pomiar na 128 sekund
Czas pracy po naładowaniu akumulatora maks. 180 h 
Temperatura pracy -20÷+40°C
Dop. wilgotność wzgl. otoczenia 0÷95% 
Stopień ochrony obudowy IP65
Wymiary (wys.× szer.× gr.) 300×100×60 mm
Masa 0,8 kg

Wyposażenie standardowe
anemometr;
zasilacz sieciowy;
instrukcja obsługi;
deklaracja zgodności typu WE;
świadectwo kalibracji producenta.
Wyposażenie opcjonalne

drążek do RAW

RAW »

anemometr

px800_1260536063_raw_ms.jpg