Tachometr Lokomotywy TL-2i »

Tachometr Lokomotywy TL-2i w wersji iskrobezpiecznej jest stacjonarnym przyrządem wskazującym prędkość jazdy lokomotyw. Tachometr TL2i jest dopuszczony do stosowania w polach metanowych zakładów górniczych. Współpracuje z lokomotywami typu Lea-BM12T, Lea-BM12, Ldag 05 oraz typami pochodnymi stosowanych w górnictwie. Jest iskrobezpiecznym urządzeniem wskazującym prędkość jazdy i ilość przejechanych kilometrów lokomotyw wykorzystywanych w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Składowe zestawu TL-2i stosuje się w polach niemetanowych oraz metanowych zakładów górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Wyświetlacz WTL-2

Przeznaczenie i zakres zastosowań WTL-2
Wyświetlacz Tachometru Lokomotywy WTL-2 jest iskrobezpiecznym urządzeniem wskazującym prędkość jazdy i ilość przejechanych kilometrów lokomotyw wykorzystywanych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Rejestruje również prędkość jazdy lokomotywy w funkcji czasu w wewnętrznej, nieulotnej pamięci. Do odczytu i przenoszenia zapisanych danych służy Programator Iskrobezpieczny PI-1. W razie potrzeby urządzenie może być wywiezione na powierzchnię, gdzie zawarte w nim informacje mogą być przesłane do komputera, zapamiętane i przeanalizowane.
Wyświetlacz Tachometru Lokomotywy WTL-2 może współpracować tylko z Zasilaczem Tachometru Lokomotywy
ZTL-2 i Czujnikiem Tachometru Lokomotywy CTL-2* produkcji ZMUE.
Urządzenie posiada certyfikat OBAC 06 ATEX 479 oraz cechę I M2 Ex ib I Mb.

Zasilacz ZTL-2

Przeznaczenie i zakres zastosowań ZTL-2
Zasilacz Tachometru Lokomotywy ZTL-2 umieszczony jest w obudowie ognioszczelnej. Napięcie wejściowe nieiskrobezpieczne jest pobierane z obwodów oświetlenia lokomotyw akumulatorowych lub obwodów zasilających sterowanie. Obwód wyjściowy zasilacza posiada poziom zabezpieczenia ib. Zasilacz Tachometru Lokomotywy ZTL-2 może współpracować tylko z Wyświetlaczem Tachometru Lokomotywy WTL-2 i Czujnikiem Tachometru Lokomotywy CTL-2* produkcji ZMUE.
Zasilacz jest dostosowany do współpracy z lokomotywami typu
Lea-BM12T, Lea-BM12, Ldag 05 oraz typami pochodnymi.
Urządzenie posiada certyfikat OBAC 06 ATEX 480 oraz cechę I M2 Ex d ib I Mb.

Czujnik CTL-2*

Przeznaczenie i zakres zastosowań CTL-2*
Czujnik Tachometru Lokomotywy CTL-2* ( gdzie * = 105, 218, 308, ... oznacza kolejne wersje mechaniczne czujnika) umożliwia przetwarzanie ruchu obrotowego wybranych elementów mechanizmów napędowych lokomotyw, stosowanych w górnictwie, na ciąg sygnałów elektrycznych. Sygnały te mogą być w dalszej kolejności odbierane przez specjalizowane urządzenie odbiorcze.
Urządzenie może współpracować tylko z Zasilaczem Tachometru Lokomotywy
ZTL-2 i Wyświetlaczem Tachometru Lokomotywy WTL-2 produkcji ZMUE.
Urządzenie posiada certyfikat OBAC 06 ATEX 481 oraz cechę I M1 Ex ia I Ma.

WYPOSAŻENIE FABRYCZNE

 • Zasilacz Tachometru Lokomotywy ZTL-2,
 • Wyświetlacz Tachometru Lokomotywy WTL-2,
 • Czujnik Tachometru Lokomotywy CTL-2*,
 • przewód łączący zasilacz ZTL-2 z wyświetlaczem WTL-2 zakończony wtyczką,
 • przewód łączący zasilacz ZTL-2 z czujnikiem CTL-2* zakończony wtyczką,
 • 2 wtyczki do gniazd na płycie obwodu drukowanego zasilacza ZTL-2,
 • CD z oprogramowaniem,
 • elementy mocujące czujnik CTL-2* do lokomotywy,
 • tarcza tachometryczna z elementami mocującymi (jeżeli jest przewidziana),
 • instrukcja obsługi wraz z dokumentacją techniczno-ruchową,
 • deklaracja zgodności.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

 • dodatkowy Wyświetlacz Tachometru Lokomotywy WTL-2,
 • dodatkowy przewód łączący zasilacz ZTL-2 z wyświetlaczem WTL-2,
 • kabel K4 łączący wyświetlacz WTL-2 z konwerterem USB/RS485,
 • konwerter USB/RS485,
 • programator PI-TL2.
ZTL-2 »

px800_1266410681_ztl2_02.jpgpx800_1266410918_ztl2_03.jpgpx800_1260536101_ztl2_03ms.jpg

 

CTL-2 »

px800_1260875015_CTL_04.jpgpx800_1260874971_ctl_03.jpgpx800_1260874987_ctl_02.jpg

TL-2i »

tachometrtachometrtachometr