Diodowy Wskaźnik Napięcia i Rezystancji DWNR »

Diodowy Wskaźnik Napięcia i Rezystancji DWNR jest przenośnym przyrządem z sygnalizacją zrealizowaną na diodach LED, zasilanym z wewnętrznego akumulatora 1200 mAh. Przeznaczony jest do stwierdzenia braku napięcia stałego lub przemiennego w układach elektroenergetycznych do 1250V oraz do pomiaru rezystancji. Wskaźnik posiada wyjście TEST.
Został dopuszczony do stosowania na określonych warunkach w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, par, pyłów itp. Urządzenie pomyślnie przeszło badania atestacyjne wg norm PN-EN 60079-0:2013, PN-EN 60079-11:2012 uzyskując cechę I M2 Ex ia I Mb. Urządzenie otrzymało certyfikat OBAC 17 ATEX 0031.

KONSTRUKCJA I ZABEZPIECZENIA
Wskaźnik DWNR jest umieszczony w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Obudowa składa się z dwóch części: pokrywy i korpusu. Na pokrywie znajdują się diody luminescencyjne (sygnalizacja obecności napięcia, sygnalizacja rezystancji, sygnalizacja wyczerpania baterii oraz sygnalizacja załączania), przełączniki do włączenia i wyłączenia zasilania oraz TEST. W górnej i dolnej części korpusu znajdują się: gniazda pomiarowe. W sondzie napięciowej znajduje się gniazdo TEST. Na korpusie znajduje się także tabliczka znamionowa wskaźnika.
Wewnątrz obudowy znajduje się płytka drukowana elektroniki. W czasie transportu wskaźnik jest w gumowym pokrowcu.

PARAMETRY
Maksymalne dopuszczalne napięcie znamionowe Unmax (napięcie stałe lub wartość skuteczna napięcia przemiennego) 1250V
Minimalne dopuszczalne napięcie znamionowe Unmin (napięcie stałe lub wartość skuteczna napięcia przemiennego) 24V
Napięcie stałe na wyjściu testującym (względem sondy nieruchomej) max 3,7V
Wartość napięcia Ut, od której następuje ciągłe świecenie diody sygn. (napięcie stałe lub wartość skuteczna napięcia przemiennego) 20÷30V
Zakresy rezystancji Rn<0,1kW; 0,1kW<Rn<20kW; 20kW<Rn<200kW; 200kW<Rn
Napięcie zasilania - źródło wewnętrzne akumulator 1200 mAh
Pobór prądu z obwodu badanego <1,0 mA
Impedancja wejściowa 2,2 MW
Stopień ochrony obudowy IP54
Zakres częstotliwości badanego napięcia 0÷60 Hz
Temperatura pracy -20°C÷+60°C
Wymiary: Sonda główna 48×32,5×110 mm; Wskaźnik napięcia 48×32,5×295 mm
Masa 0,25 kg

WYPOSAŻENIE FABRYCZNE
wskaźnik DWNR
dwie sondy napięciowe ruchoma i stała
sonda rezystancji
przewód pomiarowy czarny
instrukcja obsługi
gumowy pokrowiec
przedłużenie sondy
deklaracja zgodności

 

px800_1260536101_ztl2_03ms.jpg