WSKAŹNIK LASEROWY PGWL-1 »

Wskaźnik Laserowy PGWL-1 jest urządzeniem iskrobezpiecznym, które może służyć m.in. do:

  • wytyczania kierunku drążonego chodnika w podziemnych wyrobiskach górniczych, poprzez precyzyjne ustawienie wiązki laserowej, zgodnie z zadanym kierunkiem,
  • wytyczania prostoliniowej zabudowy przenośników taśmowych lub tras kolejek podwieszanych i spągowych,
  • wyznaczanie prostych przy budowie fundamentów ścieków chodnikowych,
  • wyznaczania prostej przy przedłużaniu sieci trakcyjnej.
Do wskaźnika laserowego dołączony jest uchwyt umożliwiający precyzyjne ustawienie wiązki laserowej. Mocowanie jest dostępne w trzech wersjach:


Wskaźnik spełnia wymagania nałożone na urządzenia budowy iskrobezpiecznej.

KONSTRUKCJA I ZABEZPIECZENIA
Wskaźnik jest wykonany w formie walca stalowego ze szklanym, okrągłym oknem na przedniej, płaskiej części obudowy. Klawisz włączania i wyłączania oraz gniazdo ładowania umieszczono na tylnej, płaskiej ściance obudowy. 
Dołączany uchwyt umożliwia precyzyjne ustawienie wiązki laserowej za pomocą śrub regulacyjnych. Obudowa wskaźnika PGWL-1 jest wykonana z stali ST-3 ocynkowanej lub malowanej proszkowo.

Układy elektroniczne zasilania oraz wyjściowe i wejściowe modułu PGWL-1 są wykonane zgodnie z zasadami budowy urządzeń iskrobezpiecznych.Konstrukcja wskaźnika PGWL-1 spełnia wymagania nałożone na urządzenia grupy I kategorii M1 zgodnie z EN 60079-11, czyli zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Wskaźnik może być użytkowany w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego.

Użytkowanie wskaźnika jest możliwe przy dowolnym stężeniu metanu
i pyłu węglowego.


PARAMETRY

Napięcie zasilania 3,6 V
Napięcie ładowania
5 V
Prąd ładowania
0,2 A
Temperatura otoczenia
-20÷+40°C
Maks. wilgotność względna 95%
Maks. waga 0,5 kg
Stopień ochrony obudowy
IP 65
Cecha budowy przeciwwybuchowej 
I M1 Ex ia op is I Ma

Parametry wejściowe i wyjściowe PGWL-1:
Wyjście optyczne: Pmax < 10 mW wg. EN 60079-28
Um = 5V – wejście zasilania


WYPOSAŻENIE FABRYCZNE

  • Wskaźnik Laserowy PGWL-1
  • Uchwyt do mocowania
  • Ładowarka
  • Instrukcja obsługi
  • Deklaracja zgodności
CZUJNIK POŁOŻENIA KOMBAJNU CPK-2

Czujnik Położenia Kombajnu CPK-2 do Systemu Monitorowania Głowicy Urabiającej Kombajnu Chodnikowego jest przeznaczony do stosowania w górniczych kombajnach chodnikowych. Czujnik CPK-2 wspomaga pracę operatora poprzez wyznaczanie położenia kombajnu względem ociosu za pomocą dalmierza laserowego. Dane z Czujnika Położenia Kombajnu CPK-2 są wykorzystywane do obliczania wzorcowego przekroju chodnika, jaki powinien być wykonany przez kombajn, z uwzględnieniem jego rzeczywistego położenia w poziomie. Jednocześnie informacja o rzeczywistym położeniu organu...

PGWL-1 »