Wskaźnik WWN-3.3i »

Pojemnościowy wskaźnik napięcia WWN 3.3i jest urządzeniem przenośnym, przeznaczonym do stwierdzenia braku obecności napięcia przemiennego w urządzeniach i sieciach elektrycznych
o napięciu znamionowym 3.3kV. Wskaźnik jednoznacznie identyfikuje obecność badanego napięcia o wartości skutecznej powyżej 760 VAC.
Wskaźnik wyposażono w układ kontroli poprawności pracy urządzenia, załączany przy pomocy przycisku TEST. Urządzenie przeszło badania na zgodność z normami dotyczącymi wskaźników napięcia powyżej 1kV, jak również uzyskało certyfikat FTZÚ 04 ATEX 0296X na zgodność z normami na urządzenia przeciwwybuchowe (iskrobezpieczne).
Wskaźnik jest dostarczany wraz z drążkiem izolacyjnym DI-1.

KONSTRUKCJA I ZABEZPIECZENIA
Stopień ochrony obudowy IP65;
Urządzenie jest budowy iskrobezpiecznej, co potwierdza certyfikat FTZÚ 04 ATEX 0296X i otrzymało cechę I M2 Ex ia I Mb;
Płytka elektroniki pokryto dwukrotnie lakierem elektroizolacyjnym;
Do transportu wskaźnik wyposażono w gumowy pokrowiec;
Elementy specjalne zabezpieczono zalewą chemoutwardzalną.

PARAMETRY

Wartość skuteczna międzyprzewodowa napięcia Un 3,3kV
Wartość skuteczna napięcia progowego 290V÷760V
Częstotliwość badanego napięcia 50 Hz
Napięcie zasilania (bateria wew. 6F22 9V
Sygnalizacja spadku napięcia zasilania 7,2V±0,5V
Pobór prądu z wewnętrznego źródła zasilania <20 mA
Pobór prądu z układu badanego <10 µA
Czas zadziałania automatycznego wyłącznika 10±5 min.
Impedancja wejściowa z drążkiem >100 MΩ
Stopień ochrony obudowy IP65
Temperatura pracy -25°C÷55°C
Narażenia mechaniczne niskie
Maksymalna wilgotność powietrza 96%
Wymiary 220×52×35 mm
Masa wskaźnika bez drążka 0,38 kg

 

CECHY

 • przenośny
 • sygnalizacja występowania i braku obecności napięcia
 • sygnalizacja wyczerpania baterii
 • pyło- i bryzgoszczelny
 • stopień ochrony obudowy IP65
 • dodatkowy przycisk TEST
 • funkcja samowyłączania po 10 min
 • uzyskał certyfikat FTZÚ 04 ATEX 0296X
 • badany zgodnie z normami EN 50014:1997+A1, EN 50020:2003
 • posiada cechę I M2 Ex ia I Mb

WYPOSAŻENIE FABRYCZNE

 • wskaźnik WWN 3.3i z kołkiem stykowym
 • gumowy pokrowiec
 • deklaracja zgodności
 • drążek izolacyjny DI-1

 

Wskaźnik/multimetr ICWN-1

Wskaźnik ICWN-1 jest przeznaczony do sprawdzania obecności napięcia w urządzeniach elektrycznych do 1000V, pomiaru napięć stałych i przemiennych w dwóch podzakresach oraz pomiaru rezystancji w dwóch podzakresach. Dodatkowo wyposażony jest w gniazdo TEST umożliwiające dokonanie kontroli poprawności pracy wskaźnika. Jest przenośnym przyrządem zasilanym z wewnętrznej baterii 6F22 9V. Został dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, par, pyłów, itp. Urządzenie pomyślnie przeszło badania atestacyjne wg norm:...

Wskaźnik DWN-2

Diodowy Wskaźnik Napięcia DWN-2 jest przenośnym przyrządem z sygnalizacją zrealizowaną na diodach LED, zasilanym z wewnętrznej baterii 6F22 9V. Przeznaczony jest do stwierdzenia braku napięcia stałego lub przemiennego w urządzeniach elektrycznych w zakresie od 24V do 1000V włącznie. Dodatkowo wskaźnik posiada wyjście TEST. Umożliwia ono sprawdzenie poprawnej pracy. Został dopuszczony do stosowania na określonych warunkach w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, par, pyłów itp. Uzyskał cechę I M2 Ex ia I. Urządzenie otrzymało certyfikat...

WWN-3.3i »

px800_1266412643_wwn3_04.jpgpx800_1266412686_wwn3_05.jpgpx800_1260536124_wwn3_05ms.jpgwwn6_100.jpgwwn3_17.jpg