ANEMOMETRY »

Anemometry to grupa urządzeń służąca do pomiaru prędkości przepływu gazów w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, par i pyłów itp. Oferujemy zarówno wersje stacjonarne jak i ręczne anemometrów.

Anemometr SAT-1

Anemometr SAT-1 umożliwia pomiar prędkości oraz kierunku przepływu gazów. Przewidziany jest do stosowania głównie w wyrobiskach górniczych zakładów wydobywczych. Może być także stosowany w zakładach przemysłowych, w których konieczna jest kontrola przepływu gazów. Zasada działania anemometru polega na zmianie energii kinetycznej przepływającego gazu na ruch obrotowy wirnika pomiarowego. Sygnał z wirnika jest przetwarzany na impulsy elektryczne za pomocą czujników indukcyjnych. Sygnały są następnie formowane i...