MULTIMETRY »

Multimetry to grupa urządzeń przeznaczona do pomiarów wartości elektrycznych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, par, pyłów, itp. Poszczególne wersje różni między sobą zakres pomiarowy, co określa gwiazdka w nazwie: * = 21, 22, 23 lub 31. Ze względu na błąd pomiaru przedstawione multimetry należą do klasy 1.

Multimetr IME-S2*

Multimetr IME-S2* jest przeznaczony do pomiarów wybranych parametrów elektrycznych. Można go stosować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, par, pyłów, itp. Jest przenośnym przyrządem zasilanym z wewnętrznej baterii 6F22 9V. Umożliwia dokonywania pomiarów w dwóch zakresach napięcia, dwóch zakresach rezystancji i jednym zakresie natężenia prądu. Miernik jest produkowany w trzech wersjach różniących się zakresami pomiarowymi napięcia i prądu. Urządzenie pomyślnie przeszło badania atestacyjne wg norm:...

Wskaźnik/multimetr ICWN-1

Wskaźnik ICWN-1 jest przeznaczony do sprawdzania obecności napięcia w urządzeniach elektrycznych do 1000V, pomiaru napięć stałych i przemiennych w dwóch podzakresach oraz pomiaru rezystancji w dwóch podzakresach. Dodatkowo wyposażony jest w gniazdo TEST umożliwiające dokonanie kontroli poprawności pracy wskaźnika. Jest przenośnym przyrządem zasilanym z wewnętrznej baterii 6F22 9V. Został dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, par, pyłów, itp. Urządzenie pomyślnie przeszło badania atestacyjne wg norm:...

IME-S2* »

multimetr

ICWN-1 »

multimetr