ŹRÓDŁA ZASILANIA »

Źródło IZA-07/* jest przenośną baterią akumulatorów, łatwą w demontażu, z możliwością wielokrotnego ładowania. Źródło przeznaczone jest do zasilania urządzeń iskrobezpiecznych.
Można je stosować zamiennie ze źródłami typu: BBL-05/87 lub 12 ZZI-05/87 w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, par i pyłów.

Źródło IZA 07/12-2

Źródło IZA-07/12-2 jest przenośną baterią akumulatorów, łatwą w demontażu, z możliwością wielokrotnego ładowania. Źródło przeznaczone jest do zasilania urządzeń iskrobezpiecznych. Można je stosować zamiennie ze źródłami typu: BBL-05/87 lub 12 ZZI-05/87 w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, par i pyłów. Urządzenie przeszło pomyślnie badania atestacyjne na zgodność z normami PN-EN50020:2003, PN-EN50014:2004 i uzyskało certyfikat KDB 05ATEX330U. KONSTRUKCJA I ZABEZPIECZENIA Źródło znajduje się w...

Źródło IZA 07/7,2

Źródło IZA-07/7,2 jest przenośną baterią akumulatorów, łatwą w demontażu, z możliwością wielokrotnego ładowania. Źródło przeznaczone jest do zasilania urządzeń iskrobezpiecznych. Można je stosować zamiennie zinnymi źródłami w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, par i pyłów. Urządzenie przeszło pomyślnie badania atestacyjne na zgodność z normami PN-EN50020:2003, PN-EN50014:2004 i uzyskało certyfikat KDB 05ATEX330U. KONSTRUKCJA I ZABEZPIECZENIA Źródło znajduje się w obudowie z tworzywa sztucznego,...

IZA 07/* »


px800_1265808206_iza_2_7_2.jpg